Protectia datelor

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

 

1. Cine suntem?

Pentru FUNDATIA ZURLI (denumita in continuare „Fundatia Zurli”, „Operatorul” si/ sau „Fundatia”) confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta o importanta deosebita. In acest scop am elaborat prezentul angajament prin care ne asumam sa respectam confidentialitatea datelor dumneavoastra personale si prin intermediul caruia va explicam ce categorii de date cu caracter personal colecteaza Operatorul, modul in care sunt utilizate respectivele date, precum si scopul in care acestea sunt supuse unor operatiuni de prelucrare. Prezenta Politica se raporteaza doar la datele dumneavoastra personale pe care noi le prelucram prin intermediul website-ului nostru www.fundatiazurli.ro. Dorim sa va asiguram ca am luat toate masurile necesre pentru a asigura confidentialitatea datelor dumneavoastra, acestea fiind prelucrate numai de personalul Operatorului instruit cu privire la prelucrarea de date personale si autorizat in acest sens. Pentru a ne “cunoaste” virtual, va punem la dispozitie datele noastre de identificare. Operatorul care prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in momentul in care navigati pe platforma online www.fundatiazurli.ro este Fundatia Zurli, cu sediul social in Drumul Padurea Neagra 19-85, Sector 1, Mun. Bucuresti, inregistrata in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor cu nr. 851/B/1998., avand CIF nr. 11305876, (denumita in continuare „Fundatia Zurli” si/sau „Fundatia”), prelucreaza datele cu caracter personal pe care le-ati furnizat, in conditii de siguranta, cu buna - credinta si in conformitate cu prevederile legale in vigoare, exclusiv in realizarea scopurilor specificate in prezenta Politica de confidentialitate. Pentru orice intrebari/ nelamuriri cu privire la protectia datelor cu caracter personal, sunteti invitat sa transmiteti o cerere la adresa: Intrarea Tudor Stefan nr. 57, Sector 1, Mun. Bucuresti sau la adresa de corespondenta electronica contact@fundatiazurli.ro, avand inscrisa pe plic, respectiv in subiectul e-mailului mentiuni de tipul “Protectia datelor personale” sau “GDPR”. 2. Definitii  Prin „date cu caracter personal” se intelege, in sensul legislatiei nationale si internationale in vigoare, orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila. O persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

2 ! In sensul prezentei politici, datele cu caracter personal care vor face obiectul prelucrarii se pot referi la: nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail, date bancare, precum si la orice alte informatii pe care ni le puneti la dispozitie prin completarea formularelor disponibile pe website (de contact, donatie etc.).  Prin „prelucrarea datelor cu caracter personal” se intelege orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea. ! In sensul acestei politici, prelucrarile de date se refera la acele prelucrari efectuate la momentul navigarii dumneavoastra pe website-ul www.fundatiazurli.ro, completarii formularelor disponibile pe site sau abonarii la newsletter-ul nostru.  „Operator” inseamna persoana care, singura sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. ! Pentru claritate, in sensul prezentei Politici de Confidentialitate, Operatorul este reprezentat de Fundatia Zurli.  „Persoana vizata” reprezinta persoana ale carei date cu caracter personal fac obiectul prelucrarii. ! In sesul prezentei Politici, persoana vizata de prelucrarea datelor este utilizatorul/ vizitatorul site-ului www.fundatiazurli.ro.  Prin „consimtamant” al persoanei vizate se intelege orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate. ! In ceea ce priveste consimtamantul, ca temei legal in baza caruia Fundatia Zurli poate prelucra datele cu caracter personal apartinand persoanei vizate care navigheaza pe website-ul acestuia, acesta va fi acordat, respectiv solicitat in contextul abonarii utilizatorului la newsletter, urmand ca prelucrarile de date care excedeaza abonarii sa fie efectuate in baza temeiurilor mai jos specificate.  “Partea terta” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism, altul decat persoana vizata, operatorul, persoana imputernicita de operator si persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei imputernicite de operator, sunt autorizate sa prelucreze date cu caracter personal.  „Persoana imputernicita de operator” inseamna persoana care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului.  „Destinatar” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism caruia (careia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terta. Cu toate acestea, autoritatile publice carora li se pot comunica dat cu caracter personal in cadrul unei anumite anchete, in conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul 3 intern, nu sunt considerate destinatari. Prelucrarea acestor date de catre autoritatile publice respective respecta normele aplicabile in materie de protectie a datelor, in conformitate cu scopurile prelucrarii.

3. Ce tipuri de date cu caracter personal prelucram? Navigarea dumneavoastra pe website-ul www.fundatiazurli.ro si interactiunea cu acesta implica prelucrarea a doua categorii de date cu caracter personal, si anume: Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucram sunt urmatoarele: a) date de identificare (numele si prenumele); b) date de contact (numarul de telefon, adresa de e-mail); c) date cu caracter medical si/ sau social privitoare la persoanele care beneficiaza de actiunile umanitare; d) imaginea/vocea, in cazul persoanelor publice care realizeaza clipuri/afise de promovare a Fundatiei; e) date bancare; f) orice alte date cu caracter personal relevante prestarii activitatilor Fundatiei. Operatorul poate colecta, pe baza furnizarii voluntare a persoanei vizate, urmatoarele date cu caracter personal: nume si prenume (pentru identificare), numar de telefon (pentru comunicare), adresa de e-mail (pentru comunicare), precum si orice alte date cu caracter personal pe care utilizatorul le poate pune la dispozitia Fundatia Zurli prin intermediul formularelor disponibile pe website.  Prin intermediul formularului de contact de pe site, Operatorul va prelucra urmatoarele date personale: nume si prenume, numar de telefon, adresa de e-mail, judet, precum si orice alte informatii pe care le puneti la dispozitie prin completarea casetei „Ai un mesaj pentru noi? Scrie-l aici”.  Pentru transmiterea unei reclamatii sau/si sesizari la adresa de e-mail contact@fundatiazurli.ro Opetatorul poate prelucra urmatoarelor categorii de date: nume si prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, precum si orice alte date pe care le puneti la dispozitia, inclusiv prin transmiterea de fisiere tip text/ audio/ video/ imagine.  Pentru efectuarea unei donatii, Operatorul poate prelucra urmatoarele categorii de date: nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail, date bancare.  Nu in ultimul rand, prin abonarea la newsletter a utilizatorului, Fundatia Zurli va putea prelucra o serie de date cu caracter personal precum: nume si prenume, adresa de e-mail. Abonarea la newsletter se efectueaza numai in baza obtinerii in prealabil a acordului persoanei vizate pentru prelucrarea de date in acest scop.

4 Utilizatorul este informat in mod corespunzator cu privire la prelucrarea datelor acestuia cu caracter personal atunci cand pune la dispozitia Operatorului datele sale prin intermediul formularelor de pe website, respectiv in contextul abonarii la newsletter, astfel acesta din urma indepindindu-si obligatia legala de informare a persoanelor vizate de prelucrare. De asemenea, Operatorul prelucreaza si date de marketing si comunicare, in baza consimtamantului utilizatorilor, dar si date tehnice si in legatura cu actiunile de navigare prin intermediul fisierelor de tip cookie si tehnologiilor similare. Pentru mai multe informatii legate de cookie-urile utilizate pe website-ul nostru, puteti accesa politica noastra de cookie-uri aici. Operatorul administreaza, pe langa platforma online www.fundatiazurli.ro, pagina de Facebook @Fundatia Zurli, asociata cu site-ul www.fundatiazurli.ro. Prin intermediul paginilor de social media mentionate anterior, Operatorul poate prelucra o serie de date cu caracter personal precum: nume/nickname - denumirea profilului de user social media, in cazul in care aceasta nu este publica, date transmise prin functiile messenger/ mesaj, precum si orice alte informatii facute publice in mod voluntar de persoanele vizate prin intermediul acestor retele, prin transmiterea de fisiere tip text, imagine, audio, video etc. In contextul prelucrarii acestor date, Operatorul se limiteaza strict la asteptarile utilizatorilor acestor canale media si nu utilizeaza datele astfel colectate in alte scopuri decat cele de statistica sau de mentinere a legaturii cu utilizatorii (vizualizari profil/ pagina, like-uri, follow, vizualizari storyuri/mesaje etc.). Distinct de datele colectate prin formularele disponibile pe site, Operatorul poate prelucra si alte date ale persoanelor vizate in interesul legitim al acestuia, in cadrul apelurilor telefonice efectuate de personalul Fundatia Zurli, dar si in contextul in care este necesara punerea la dispozitia Operatorului si a altor documente/ fisiere, care pot fi transmise via e-mail/ prin posta. In general, astfel de prelucrari se realizeaza in afara platformei online, motiv pentru li se vor aplica reguli specifice de prelucrare, care nu vor fi detaliate in prezenta Politica. In ceea ce priveste site-ul, categoriile de date prelucrate prin intermediul acestuia sunt limitate la cele enumerate mai sus. In situatia in care ne veti transmite si alte date care nu sunt necesare solutionarii si onorarii solicitarilor dumneavoastra, ne rezervam dreptul de a le elimina din bazele noastre de date. Operatorul poate colecta involuntar si alte date personale care va apartin si anume: adresa IP, versiune browser, setare fus orar si locatie, sistem de operare, dispozitivele folosite pentru a ne accesa site-urile etc. Aceste informatii nu vor fi utilizate pentru identificarea persoanelor si nu vor fi facute publice altfel decat in conditiile inserate in Politica de Confidentialite, completata cu Politica de Cookies. Operatorul isi rezerva dreptul de a va solicita informatii suplimentare, insotite de documente doveditoare, prin intermediul e-mailului, tiparite sau in orice alt mod considerat oportun pentru acesta, daca va fi cazul.

5. Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi comunicate de Fundatia Zurli, in vederea prelucrarii, unor persoane imputernicite cu prelucrarea datelor, inclusiv furnizorilor de servicii, partenerilor, institutiilor, autoritatilor, organismelor si institutiilor competente sau instantelor judecatoresti, la solicitarea acestora. Fundatia Zurli poate stoca datele dumneavoastra personale chiar si dupa inregistrarea unei cereri de stergere a acestor date, daca stocarea se face in unul din urmatoarele scopuri, prevazute de art. 13 din GDPR: a) indeplinirea unei obligatii legale care prevede prelucrarea in temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern care se aplica operatorului; b) exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare; c) protejarea intereselor vitale ale persoanelor vizate; d) indeplinirea unei sarcini care serveste interesului public; e) arhivare in interes public, cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice; f) apararea intereselor legitime ale Operatorului sau ale unei parti terte, cu exceptia cazului in care prevaleaza interesele sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate, care necesita protejarea datelor cu caracter personal, in special atunci cand persoana vizata este un copil; g) pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

In ce scop prelucram datele personale? Operatorul prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in urmatoarele scopuri si avand urmatoarele temeiuri legale: a) prelucrarea este efectuata in temeiul consimtamantului persoanelor vizate (art. 6, alin. (1), lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016), in cazul transmiterii de comunicari comerciale si de marketing; b) prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de operator (art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016), pentru rezolvarea problemelor de orice natura referitoare la continutul site-ului www.fundatia zurli.ro si pentru actiunile care implica interactiunea cu plaftorma online, dar si in scopul solutionarii solicitarilor si reclamatiilor utilizatorilor legate de produsele si serviciile Fundatia Zurli. Datele dumneavoastra personale vor fi prelucrate de Operator in urmatoarele scopuri: a) incheierii si executarii contractelor de voluntariat, sponsorizare, donatie; b) incheierii si executarii contractelor de publicitate si promovare; c) respectarii oricarei cerinte legale de raportare sau comunicare a datelor personale impuse prin legislatia aplicabila; 6 d) derularii corespunzatoare a proceselor juridice, investigatiilor sau pentru a raspunde la orice reclamatii ale persoanelor vizate; e) indeplinirii obligatiilor contractuale si legale pe care Fundatia le are. 5. Durata prelucrarii datelor cu caracter personal Fundatia va pastra datele dumneavoastra cu caracter personal pentru perioada de timp necesara conformarii cu (i) obligatiile legale specifice domeniului sau de activitate/ conform termenelor de prescriptie aplicabile sau pentru respectarea obligatiilor de arhivare impuse de legislatia aplicabila (de exemplu, celei specifice domeniului financiar-contabil), respectiv (ii) in interesul legitim al Fundatiei, pentru acele situatii care exced incheierii si executarii contractelor, respectiv obligatiilor legale.

6. Transferul de date cu caracter personal Datele dumneavoastra sunt prelucrate pe teritoriul Uniunii Europene, prin intermediul unor servere interne securizate. Fundatia Zurli se obliga ca datele colectate de acesta sa fie prelucrate numai in conformitate cu scopurile declarate si sa nu faca publica, sa vanda, inchirieze, licentieze, transfere etc. neautorizat baza de date continand informatii referitoare la datele persoanelor vizate vreunui tert neimplicat in indeplinirea scopurilor declarate, cu exceptia situatiei in care transferul/ accesarea/ vizualizarea etc. este cerut/a de catre organele abilitate, in cazurile prevazute de reglementarile in vigoare la data producerii evenimentului. Este posibil ca datele dumneavoastra sa fie dezvaluite catre entitatile din grupul Operatorului, impreuna cu care Fundatia Zurli prelucreaza datele in calitate de operator asociat, catre furnizorii de servicii ai Operatorilor asociati (de marketing, de servicii juridice, curierat, servicii de plata/ bancare, telemarketing sau alte servicii), inclusiv entitati care asista Operatorul in prelucrarea de date in calitate de imputerniciti, asiguratori, autoritati publice (Parchet, Politie, instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului), in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate in acest sens. Aceste date vor fi transferate numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea destinatarilor sus - mentionati, prin care acestia garanteaza ca datele sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare. Aceste entitati sunt selectate cu o grija deosebita pentru a ne asigura ca indeplinesc cerintele specifice in materie de protectie a datelor cu caracter personal. Acestea au o capacitate limitata de a utiliza informatiile dumneavastra in alte scopuri decat cel de a ne furniza servicii. In afara dezvaluirilor descrise in prezenta Politica de confidentialitate, este posibil sa transmitem informatii tertilor carora consimti sau soliciti sa efectuam o asemenea dezvaluire.

7. Prevederi speciale legate de minori

7 Fundatia Zurli acorda o atentie deosebita in ceea ce priveste datele minorilor care ar putea fi furnizate de acestia in contextul interactiunii cu website-ul www.fundatiazurli.ro pentru a se asigura ca orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizeaza numai in conformitate cu cerintele legale si in cazuri strict determinate. Astfel, Operatorul nu realizeaza activitati promotionale si de marketing direct fata de minori. Cu toate acestea, daca un minor contacteaza Operatorul prin modalitatile puse la dispozitie de acesta (telefonic, via e-mail, prin intermediul site-ului etc.), se va considera ca minorul a facut acest demers cu acordul reprezentantului sau legal. Minorilor care nu au implinit varsta de 14 ani nu li se permite participarea la campanii sau la concursuri organizate de Operator, decat daca aceste operatiuni se realizeaza in numele minorului de catre reprezentantul legal sau tutorele acestuia, conform legii. In acest sens, orice persoana care furnizeaza catre Fundatia Zurli datele personale prin intermediul site-ului sau al altor aplicatii sau dispozitive acoperite de prezenta Politica garanteaza faptul ca este major, respectiv ca detine capacitate deplina de exercitiu. Orice prelucrare de date cu caracter personal apartinand minorilor se va realiza numai in conditiile legii si avand in vedere prevederile de mai sus.

8. Link-uri, hyperlink-uri, site-uri terte Site-ul www.fundatiazurli.ro poate contine link-uri catre site-uri terte ce pot colecta, la randul lor, datele dumneavoastra cu caracter personal, inclusiv prin intermediul cookie-urilor sau altor tehnologii similare. In cazul conectarii la un site web tert, politica de confidentialitate a Operatorului nu va fi aplicabila si in cazul navigarii dumneavoastra pe acel site. Fundatia poate dezvalui date cu caracter personal unor terte parti. Pentru a facilita desfasurarea activitatilor in legatura cu scopurile prelucrarii sus-citate, comunicam aceste date catre terti, incluzand partenerii Fundatia, cum ar fi:  Sponsori si parteneri ai Fundatiei;  entitati sponzorizate de Fundatie;  voluntari;  institutii publice cu care Fundatia a dezvoltat parteneriate;  furnizorii de servicii operationale (ex. platforma de plati online Netopia, Pay Pal, furnizorii de servicii de telefonie mobila, in cazul donatiilor prin SMS etc.);  consilieri profesionisti, precum auditori sau avocati;  autoritati de reglementare, organe profesionale si/sau autoritati publice pentru conformitate cu reglementarile aplicabile, in caz de nevoie. 8 Daca Fundatia va transfera date cu caracter personal in afara Spatiului Economic European, acest lucru se va realiza doar cu respectarea prevederilor legale in vigoare, aplicand masuri de protectie adecvate si notificandu-va atunci cand este cazul. In cazul in care persoanele vizate acceseaza/ sunt transferate de pe webiste-ul Fundatiei pe pagini ale unor retele de socializare (Facebook, YouTube, Instagram, Linkedin), accesarea implica faptul ca acestea isi dau acordul ca datele lor sa fie prelucrate de catre acesti operatori, in baza politicilor de confidentialitate proprii ale acestora (disponibile pe site-urile acestora).

9. Care sunt drepturile pe care le detineti in calitate de persoana vizata? Orice persoana fizica care navigheaza pe site-ul nostru, in calitate de persoana vizata, are urmatoarele drepturi in raport cu Fundatia Zurli, ca Operator de date cu caracter personal:  dreptul de acces, respectiv dreptul de a obtine o confirmare din partea Fundatiei ca prelucram datele dvs. cu caracter personal, precum si accesul la acestea si furnizarea de informatii despre modul de prelucrare;  dreptul la rectificare care se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte si/sau la completarea datelor incomplete;  dreptul la stergere/dreptul de a fi uitat, respectiv dreptul de a va sterge fara intarzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, in cazul in care aceste date nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate si nu exista alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;  dreptul la restrictionarea prelucrarii care se aplica in cazul in care (i) dumneavoastra contestati exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegala si va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea prelucrarii, (iii) Fundatia nu mai are nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal, dar dumneavoastra le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta, (iv) v-ati opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca interesele noastre legitime in prelucrarea datelor cu caracter personal prevaleaza asupra drepturilor dumneavoastra;  dreptul de a va opune prelucrarii, cu exceptia cazului in care demonstram ca avem motive legitime pentru a prelucra datele dumneavoastra, motive care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;  dreptul de a va retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.  dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastra de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat in scopurile indicate in prezenta, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, precum si dreptul de a trimite aceste date unui alt operator; 9  dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Protectiei Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP, www.dataprotection.ro);  dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastra sau va afecteaza in mod similar, cu exceptia cazului in care o astfel de prelucrare este necesara pentru executarea contractului sau este permisa de lege. Cu exceptia dreptului de a formula o plangere la ANSPDCP, conform celor de mai sus, aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei solicitari scrise in atentia Fundatiei la adresa de e-mail: contact@fundatiazurli.ro.

10. Dispozitii finale Fundatia implementeaza masuri rezonabile de asigurare a securitatii datelor cu caracter personal. Fundatia va depune toate eforturile rezonabile pentru a va proteja datele cu caracter personal aflate in posesia sau sub controlul sau prin stabilirea unor masuri rezonabile de securitate in vederea prevenirii accesarii, colectarii, utilizarii, divulgarii, copierii, modificarii sau aruncarii neautorizate, precum si a altor riscuri similare. In cazul in care veti adresa o solicitare privind exercitarea drepturilor dumneavoastra privind protectia datelor, Operatorul va raspunde acestei solicitari, ca regula, in termen de 30 de zile in conditiile prevazute de Regulamentul general UE 2016/679 privind protectia datelor. Operatorul de date cu caracter personal garanteaza faptul ca prelucreaza datele dumneavoastra in conditii de legitimitate, implementand totodata masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru asigurarea integritatii si confidentialitatii datelor.

Ultima actualizare: 23.09.2021 FUNDATIA ZURLI