Protectia datelor

În interacțiunile cu dumneavoastră, Lidl prelucrează pe site-ul verdelaeducatie.ro, denumit în continuare ”Site-ul” o serie de date cu caracter personal, pentru scopurile detaliate în prezenta Politică.

Prin accesarea website-ului nostru, aveți posibilitatea de a accesa informații și/ sau materiale video postate de către Lidl în scopul îmbunătățirii cunoștințelor rutiere.

Ne bucurăm că sunteţi interesat de modalitatea de prelucrare a datelor dumneavoastră si ne dorim să priviți modul nostru de a vă asigura protecţia datelor cu caracter personal ca pe o caracteristică a preocupării noastre de protejare a datelor dvs cu caracter personal in cadrul acestui program de educație rutieră.

Următoarele mențiuni au rolul de a vă informa asupra tipului şi limitelor unora dintre prelucrările datelor dumneavoastră cu caracter personal realizate de către Lidl Discount S.R.L. (“Lidl”) în contextul accesării paginii www.verdelaeducatie.ro și a informatiilor disponibile pe acesta și în contextul concursurilor cu premii organizate de Lidl. Datele cu caracter personal sunt informaţii care pot fi atribuite direct sau indirect persoanei dumneavoastră. Temeiul legal pentru protecţia datelor îl constituie îndeosebi Regulamentul general privind protecţia datelor (General Data Protection Regulation - GDPR).

Generalități

Crearea unui cont de utilizator

Concursuri cu premii

Utilizarea de cookie-uri și tehnici similare pentru prelucrarea datelor

Contact prin e-mail sau scrisoare / Apeluri telefonice

Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată

Drepturile minorilor

Destinatari din afara UE

Persoana de contact

Numele şi datele de contact ale operatorului, precum şi datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor

1. Generalități

Datele cu caracter personal prelucrate de catre Lidl pot fi împărțite, în esență, în două mari categorii:

datele cu caracter personal prelucrate ca urmare a accesării paginii de www.verdelaeducatie.ro și

datele cu caracter personal prelucrate de către Lidl în urma interacțiunii cu Dvs., altfel decât ca urmare a accesări paginii de internet anterior menționate, cum ar fi datele prelucrate ca urmare a participării dumnevoastră la concursurile organizate de către Lidl pe  www.verdelaeducatie.ro sau datele prelucrate pentru soluționarea unei sesizări sau reclamații din partea Dvs.

2. Crearea unui cont de utilizator:

Dacă doriți, aveți posibilitatea de a vă crea un cont de utilizator pe website-ul www.verdelaeducatie.ro.

Numele și prenumele trebuie sa fie reale, iar adresa de e-mail pe care o veți oferi pentru utilizarea contului trebuie să fie valabila si nu poate fi alocată unui alt utilizator. De asemenea, nu se permite indicarea unei adrese de e-mail care nu vă aparține, în special așa numitele adresele de e-mail „throw-away”.

Detaliile dvs. de conectare sunt stocate și utilizate pentru a efectua conectarea. Daca alegeti optiunea pastreaza-ma autentificat. Pentru a nu mai fi necesar să vă autentificați de fiecare dată când deschideți site-ul, detaliile de conectare sunt salvate (criptate) până când vă deconectați din cont. De asemenea, aveți obligația de a păstra parola secretă și de a o schimba în cazul în care presupuneți ca ar fi fost accesata de o altă persoană. Procesul de înregistrare este finalizat cu succes atunci când datele furnizate de utilizator au fost validate și înregistrarea contului a fost confirmată de către Operator.

Datele cu caracter personal prelucrate

numele

prenumele

adresa de email

parola

numar de telefon

prenume/nume de alint/ nume fictiv copil/copii

varsta copil/copii -camp optional

declariatie pe proprie raspundere ca sunteti parintele/tutorele legal al copilului/copiilor

numarul de puncte cumulate

data accesarii site-ului

activitatile efectuate in site (efectuare chestionar, vizionare videoclip, raspunsul activitatilor, ata si ora efectuarii ultimei activitati in site, care aduce puncte in concurs)

loguri referitoare la accesarea contului

acord cu termenii si conditiile platformei, cu regulamentul concursului, politica de prelucrare a datelor si politica de cookies.

Scopurile prelucrării datelor / Temeiul legal

Datele cu caracter personal anterior menționate sunt prelucrate în scopul creării contului de utilizator pe website-ul www.verdelaeducatie.ro 

Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc în temeiul art. 6 alin. 1 litera b) din GDPR, respectiv încheierea și executarea contractului aferent crearii si utlizarii contului de utlizator, contract reprezentant de către Termenii și condițiile de utilizare ale website-ului și în temeiul art. 6 alin. 1 litera f) din GDPR, respectiv interesul legitim de a face utilizarea contului de utilizator si a website-ului cât mai sigura, ușoară și eficientă.

Destinatarii / categoriile de destinatari

Datele dumneavoastra pot fi de transmise către societăți din cadrul grupului Schwarz pentru a face utilizarea contului si a website-ului cât mai sigura, ușoară și eficientă.

Totodata, Lidl colaborează cu diversi parteneri în vederea organizării și derulării concursurilor, motiv pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate prin intermediul acestora, in calitate de persoane împuternicite Lidl. Totodată, putem colabora cu diverși parteneri în vederea gestionării solicitărilor sau reclamațiilor transmise de către Dvs. prin intermediul emailul de contact. Partenerii sunt ținuți de obligația de confidențialitate cu privire la datele la care au acces si de respectarea Regulamentului UE general privind protecția datelor. Puteți consulta partenerii implicați în derularea fiecărui concurs în Regulamentul de organizare a concursului respectiv. Lista tuturor partenerilor este disponibilă aici.

De asemenea, la solicitarea acestora, datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite către autoritățile de stat conform competentelor acestora si a legislației aplicabile.

Durata stocării / Critererii pentru stabilirea duratei stocării

Aveti posibilitatea de a vă sterge contul si datele dumneavoastra oricand, prin utilizarea butonului activ „Sterge” din contul de utilizator/ Personalizare cont; in aceasta situatie, datele dumneavoastra vor fi sterse de indata.

Contul dumneavoastra de utilizator si datele cu caracter personal aferente acestuia vor fi șterse in termen de 24 de luni de la data ultimei dumnevoastre accesari a contului.

3. Concursuri cu premii

Scopurile prelucrării datelor / Temeiul legal:

Aveți posibilitatea de a participa la diverse concursuri cu premii organizate de către Lidl. Dacă în regulamentul concursului respectiv nu se specifică expres altfel sau dacă nu vă este solicitat acordul expres pentru anumite prelucrări de date, datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră în cadrul concursului sunt utilizate exclusiv pentru derularea acestuia (de ex. stabilirea câștigătorului, notificarea câștigătorului, trimiterea premiului).

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor în cadrul concursurilor cu premii este reprezentat de necesitatea executării contractului (respectiv a Regulamentului de concurs), potrivit articolul 6 alin. 1 lit. b) GDPR.

În anumite situații, prelucrarea datelor poate avea ca temei legal interesul nostru legitim (potrivit art. 6 alin. 1 lit. f)) de a asigura buna desfășurare a concursului, astfel de situații fiind expres menționate în cuprinsul Regulamentului de concurs.

Mai multe detalii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal specifice concursului se regăsesc in Regulamentul concursului aici.

În cazul în care, pentru anumite prelucrări de date în cadrul unui concurs cu premii, este necesar consimțământul dvs. (de ex. publicarea imaginii dvs.), temeiul legal pentru prelucrarea datelor îl constituie art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR. Dacă v-ați dat acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul unui concurs, puteți revoca oricând acest acord cu efecte pentru viitor. Mai multe detalii pentru aceste cazuri sunt reglementate în Regulamentul aplicabil concursului respectiv.

Destinatarii / Categoriile de destinatari:

De regulă, Lidl colaborează cu diverși parteneri în vederea organizării și derulării concursurilor, motiv pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate prin intermediul acestora, în calitate de persoane împuternicite Lidl. Partenerii sunt ținuți de obligația de confidențialitate cu privire la datele la care au acces si de respectarea Regulamentului UE general privind protecția datelor. Puteți consulta partenerii implicați în derularea concursului în Regulamentul de organizare a concursului pe care îl puteți accesa aici.

De asemenea, la solicitare, datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite către autoritățile de stat conform competentelor acestora si a legislației aplicabile.

Durata stocării / Criterii pentru stabilirea duratei stocării:

Durata stocării datelor cu caracter personal este menționată în cuprinsul Regulamentelor de concurs. După încheierea concursului și publicarea câștigătorului, datele cu caracter personal ale participanților sunt șterse, cu excepția datelor câștigătorilor, care vor fi păstrate, în conformitate cu cerințele legislației fiscale/financiare, pentru perioadele de timp stabilite în această legislație.

4.Utilizarea de cookie-uri și tehnici similare pentru prelucrarea datelor

Cookie-urile sunt mici fișiere text care se salvează pe terminalul dvs. (laptop, tabletă, smartphone sau similar) atunci când vizitați paginile noastre de internet. Cookie-urile nu afectează terminalul dumneavoastră, nu conțin viruși, troieni sau alt software dăunător si nu pot accesa informaţii de pe hard driver-ul utilizatorului. În cookie se arhivează informații care rezultă în legătură cu terminalul specific utilizat. Totuși, acest lucru nu înseamnă că ne parvin direct date cu privire la identitatea dvs.

Utilizarea cookie-urilor servește – în funcție de categoria cookie-urilor– următoarelor Scopuri de prelucrare:

Necesare din punct de vedere tehnic: Acestea sunt cookie-uri fără care nu puteți să folosiți serviciile noastre (de exemplu pentru afișarea corectă a paginii noastre de internet / a funcțiilor dorite de dvs., pentru a facilita comunicarea electronică, detectarea erorilor de conexiune, identificarea punctelor de conexiune, securitatea site-ului web etc.)

Confort: Cu ajutorul acestor tehnici putem să luăm în considerare preferințele dvs. reale sau presupuse pentru utilizarea optima a paginilor noastre de internet. De exemplu, cu ajutorul setărilor dvs. putem să afișăm pagina noastră de internet într-o limbă potrivită pentru dvs. În plus, în acest fel evităm să vă afișăm produse care eventual nu sunt disponibile în regiunea dvs.

Statistică: Aceste tehnici ne permit să întocmim statistici anonime privind utilizarea serviciilor noastre în scopul unei organizări conform nevoilor. Astfel, putem să determinăm, de exemplu, în ce mod putem să ne adaptăm și mai bine paginile noastre de internet în funcție de obișnuințele utilizatorilor.

Marketing: Prin aceste tehnici putem să vă afișăm conținuturi publicitare potrivite pentru dvs., care se bazează pe analiza comportamentului dvs. de utilizare si/sau analiza interesului pe care l-ați manifestat fata de anumite produse. Comportamentul si interesul dvs. pot fi reconstruite prin intermediul diferitelor pagini de internet, browsere sau terminale, accesate de catre Dvs, cu ajutorul unui ID de utilizator (identificare clară).

O listă detaliată privind cookie-urile utilizate, împreună cu scopul respectiv de prelucrare, durata de stocare și furnizorii terți implicați se găsește aici

Categoriile de date prelucrate

În contextul utilizării de cookie-uri, se prelucrează, în funcție de scopul stabilit, în special următoarele tipuri de date cu caracter personal:

Necesare din punct de vedere tehnic:

Date necesare pentru distribuirea traficului catre site pe diverse servere pentru optimizarea timpului de răspuns si de încărcare a site-ului;

Date privind decizia privind utilizarea modulelor cookie pe site;

Date privind incidentele relevante de securitate (de ex. securitatea navigării vizitatorilor prin împiedicarea/prevenirea Cross-Site Request Forcery;

Date pentru redarea conținutului multimedia (de ex. vizualizarea înregistrărilor/clipurilor video (selectate de utilizator).

Date necesare folosite pentru reținerea opțiunilor selectate de utilizator cu privire la politica de utilizare a cookie-urilor

Date necesare pentru autentificare

Confort:

Setări ale adaptării interfeței utilizatorului, care nu este corelată cu o identificare de durată (de ex. selectarea activă a limbii sau a hărților în sistemul de căutare a magazinelor).

Statistică:

Profiluri de utilizare pseudonimizate cu informații privind utilizarea paginilor noastre de interne. Acestea conțin în special:

Tipul / versiunea browser-ului,

Sistemul de operare utilizat,

Referrer-URL (pagina vizitată anterior),

Numele host-ului computerului care accesează (adresa IP),

Ora solicitării către server,

ID utilizator individual și

Evenimente declanșate pe pagina de internet (comportamentul de navigare).

Adresa IP este anonimizată regulat, astfel încât sunt excluse, ca regulă generală, deducții privind identitatea dvs.

Marketing:

Profiluri de utilizare pseudonimizate cu informații despre utilizarea paginilor noastre de internet. Acestea conțin în special:

Adresa IP,

ID utilizator individual;

Interese potențiale privind produse,

Evenimente declanșate pe pagina de internet (comportament de navigare).

Adresele IP se anonimizează regulat, astfel încât, ca regulă generală, sunt excluse deducții privind identitatea dvs.

Temeiurile juridice de prelucrare

Temeiul juridic pentru utilizarea de cookie-uri statistice este consimțământul dvs. conform articolului 6 alineatul 1 litera a) din GDPR.

Temeiul juridic pentru utilizarea de cookie-uri necesare tehnic este articolul 6 alineatul 1 litera f) din GDPR, adică prelucrăm datele dvs. pentru punerea la dispoziție a serviciilor noastre în baza interesului nostru legitim de a asigura funcționarea website-ului www.verdelaeducatie.ro 

Puteți să vă exercitați dreptul de obiecțiune sau să vă retrageți consimțământul dvs. oricand, cu efect pentru viitor, fără a afecta legalitatea prelucrărilor efectuate pe baza consimțământului dvs. până la data retragerii / obiectiunii exprimate. Pentru aceasta faceți click aici și selectati optiunea dvs. Prin selectarea bifelor respective veti alege optiunea dvs., avand posibilitatea sa va retrageți simplu și necomplicat consimțământul pentru scopurile respective de prelucrare.

Destinatarii / categoriile de destinatari:

Utilizăm în cadrul prelucrărilor de date cu ajutorul cookie-urilor, prestatori specializați, care prelucrează datele dvs. fiind mandatați de noi si selectați cu grijă. Ei sunt obligați contractual conform articolului 28 GDPR. Toate companiile enumerate ca furnizori în Politica privind cookie-urile își desfășoară activitatea în calitate de persoane împuternicite, dacă nu au fost menționați la începutul acestui punct ca fiind operatori / operatori asociati.

Durata stocării/ criterii pentru stabilirea duratei de stocare

Durata stocării pentru cookie-uri o găsiți în Politica privind cookie-urile. Dacă în coloana „Expirare“ este dată indicația „persistent“, cookie-ul este salvat permanent până la revocarea consimțământului corespunzător.

5. Contact prin e-mail / Apeluri telefonice

Scopurile prelucrării datelor / Temeiul legal:

Datele cu caracter personal pe care ni le puneţi la dispoziţie prin telefon sau e-mail sunt tratate sunt prelucrate cu respectarea principiilor GDPR.

Prelucrăm aceste date pentru scopul soluționării cererilor formulate de către dumneavoastră la datele de contact indicate pe site. Astfel, prelucrăm, de la caz la caz, date precum nume, prenume, număr de telefon, adresa de e-mail, vocea dumneavoastră (in cazul apelurilor telefonice), precum și alte date, in funcție de natura solicitării (ex.: natura problemei cu care vă confruntați, informațiile care vă interesează).

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor o constituie interesul legitim, în conformitate cu articolul 6 alin. 1 lit. f) GDPR. Interesul legitim al Lidl pentru prelucrarea acestor date rezultă din interesul de a soluționa cererile/reclamațiile și utilizarea de catre dvs a site-ului in condiții optime.

Destinatari / Categorii de destinatari:

Utilizăm în cadrul acestor prelucrări de date prestatori specializați, care prelucrează datele dvs. fiind mandatați de noi si selectați cu grijă. Acestia sunt obligați contractual conform articolului 28 GDPR.

Durata stocării / Criterii pentru stabilirea duratei stocării:

Toate datele cu caracter personal pe care ni le furnizați în contextul unor solicitări scrise (reclamații, solicitări de informații, sugestii, laude sau critici) sunt șterse, respectiv anonimizate de către noi în termen de cel mult 90 de zile de la transmiterea către dvs. a răspunsului final. Termenul de stocare de 90 de zile este justificat de faptul că există situații în care dvs., după primirea răspunsului, ne contactați din nou cu privire la aceleași aspecte și putem astfel să folosim corespondența anterioară cu dvs. Experiența a arătat faptul că după acest termen de 90 de zile este foarte puțin probabil să apară întrebări suplimentare legate de răspunsurile noastre. În cazuri izolate, este posibil ca din motive de natură juridică (de ex. solicitările vizând exercitarea drepturilor stabilite de GDPR), datele dvs. cu caracter personal să fie stocate pe o perioadă mai îndelungată (ex.: pentru o perioadă de trei ani de la data cererii). În aceste cazuri, perioada de stocare nu depășește termenele de păstrare reglementate legal. Înregistrările convorbirilor telefonice vor fi păstrate pentru o perioadă de 28 de zile de la data înregistrării, după care vor fi șterse. Excepție fac înregistrările ce fac dovada unui comportament infracțional, care vor putea fi păstrate până la soluționarea definitivă a cauzei.

6. Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată

Generalităţi

Atunci când vi se prelucrează date cu caracter personal, în calitate de persoană vizată beneficiați de următoarele drepturi în calitate de utilizator al site-ului: www.verdelaeducatie.ro

dreptul de acces la datele cu caracter personal stocate de noi, conform articolului 15 din GDPR,

dreptul la rectificarea datelor inexacte sau la completarea datelor incomplete, conform articolului 16 din GDPR,

dreptul la ştergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal stocate de noi, conform articolului 17 din GDPR,

dreptul la restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră, conform articolului 18 din GDPR,

dreptul la portabilitatea datelor, conform articolului 20 din GDPR,

dreptul la opoziţie, conform articolului 21 din GDPR,

dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau care vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă, în condițiile art 22 din GDPR,

dreptul de a vă adresa ANSPDCP sau instanței de judecată.

În măsura în care prelucrarea datelor dvs. se întemeiază pe consimțământ potrivit art. 6 alin.1 lit. a) din GDPR, vă puteți retrage acest consimțământ în orice moment cu efecte pentru viitor, fără ca legalitatea prelucrării efectuate până acel moment să fie afectată.

Dreptul de acces conform dispoziţiilor articolului 15 din GDPR Aveţi dreptul de a fi informat gratuit, la cerere, în conformitate cu dispoziţiile articolului 15 alin. 1 din GDPR, cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de noi. Informarea se referă îndeosebi la:

scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal;

categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate;

destinatarii, respectiv categoriile de destinatari cărora le-au fost dezvăluite sau urmează a le fi dezvăluite datele dumneavoastră cu caracter personal;

durata preconizată de stocare a datelor dumneavoastră cu caracter personal sau, dacă nu este posibilă furnizarea de date concrete în acest sens, criteriile pentru determinarea duratei de stocare;

existenţa unui drept la rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal care vă vizează, a unui drept la restricționarea prelucrării de către operator şi a unui drept de opoziţie faţă de o asemenea prelucrare;

existenţa unui drept de a formula plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere;

toate informaţiile disponibile cu privire la provenienţa datelor, dacă datele cu caracter personal nu au fost colectate de la persoana vizată;

existenţa unui proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri conform articolului 22 alin. 1 şi 4 din GDPR şi – cel puţin în aceste situaţii – informaţii pertinente privind logica utilizată şi privind importanţa şi consecinţele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

Dacă datele cu caracter personal sunt transferate într-un stat terţ sau către o organizaţie internaţională, aveţi dreptul de a fi informat, conform articolului 46 din GDPR, cu privire la garanţiile adecvate referitoare la transfer.

Totodată, aveți dreptul să primiți o copie a datelor cu caracter personal care sunt prelucrate de noi.

Dreptul la rectificare conform dispoziţiilor articolului 16 din GDPR Aveţi dreptul de a solicita rectificarea de îndată a datelor cu caracter personal inexacte. Totodată, în funcţie de scopurile prelucrării, aveţi dreptul de a solicita completarea datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.

Dreptul la ştergere conform dispoziţiilor articolului 17 din GDPR Aveţi dreptul de a solicta ştergerea imediată a datelor cu caracter personal care vă vizează, pentru unul din următoarele motive:

datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

vă retrageţi consimțământul pe care s-a bazat prelucrarea, conform articolului 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

vă opuneţi prelucrării din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în situația descrisă de articolului 21 alin. 1 din GDPR, și nu există motive legitime care să prevaleze în nceea ce privește prelucrarea sau vă opuneți prelucrării în temeiul articolului 21 alin. 2 din GDPR;

datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce ne revine.

Dacă am făcut publice datele cu caracter personal şi suntem obligaţi la ştergerea lor, vom lua măsuri adecvate, ţinând cont de tehnologia disponibilă şi de costurile de implementare ale unor asemenea măsuri, pentru a informa terţii operatori care prelucrează datele dumneavoastră că solicitaţi şi de la aceştia ştergerea tuturor link-urilor către aceste date cu caracter personal sau a copiilor acestor date.

Dreptul la restricționarea prelucrării conform dispoziţiilor articolului 18 din GDPR Aveţi dreptul de a solicita restricționarea prelucrării, dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:

exactitatea datelor cu caracter personal este contestată de dumneavoastră, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor;

prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră solicitaţi, în locul ştergerii, restricționarea utilizării datelor cu caracter personal;

Lidl nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; sau

v-aţi opus prelucrării conform articolului 21 alin. 1 GDPR, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, pentru intervalul de timp în care verificăm dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor dumnevoastră.

Dreptul la portabilitatea datelor conform dispoziţiilor articolului 20 din GDPR Aveţi dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-aţi furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, și dreptul de a transmite aceste date altui operator, în cazul în care

prelucrarea are la bază consimţământul dumneavoastră conform articolului 6 alin. 1 lit. a) sau articolului 9 alin. 2 lit. a) sau un contract conform articolului 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, şi

prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

În exercitarea dreptului dumneavoastră la portabilitatea datelor aveţi dreptul de a obţine ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie transferate de către noi direct unui alt operator, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziţie conform dispoziţiilor articolului 21 din GDPR În orice moment, aveți dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) sau al articolului 6 alineatul (1) a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri. Lidl nu va mai prelucra datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumnevoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Totodată, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct și are la baza interesul legitim al Lidl, vă puteți opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

7. Date ale minorilor

Operatorul va prelucra numele și vârsta copilului pe care reprezetanții legali, respectiv părinții/tutorii minorilor le furnizează cu ocazia personalizării contului de utilizator pe acest Site, în scopul participării la concursurile organizate. Lidl nu colectează alte date direct de la minori sau nu prelucrează date ale minorilor, în afara celor furnizate de către părinți/tutori și doar pentru scopul și misiunea propuse respectiv educarea copiilor dumneavoastră și premierea lor, cu acordul dumneaostră. Vă rugăm să nu vă creați cont pe site-ul nostru și să nu ne furnizați nicio informație în cazul în care nu aveți împlinită vârsta de 18 ani și nu aveți calitatea de reprezentant legal. Înformații suplimentare veți regăsi în Regulamentele de concurs ori de câte ori veți dori să accesați Site-ul nostru.

8. Destinatari din afara UE

Cu excepţia prelucrărilor de date menţionate la punctele 4 și 7 nu transferăm datele dumneavoastră către destinatari cu sediul în afara Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European. Atunci cand transferam date in afara Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European, ne asiguram ca acesta are loc cu respectarea conditiilor si garantiilor impuse de GDPR.

9. Persoana de contact

Persoana de contact în cazul unor întrebări sau exercitări a drepturilor dumneavoastră în legătură cu protecţia datelor.

Pentru orice întrebări referitoare la protecția datelor, respectiv pentru exercitarea drepturilor prevăzute mai sus, vă rugăm să vă adresați, în scris sau prin e-mail, Responsabilul nostru cu protecția datelor.

Dreptul de a formula plângeri la o autoritate de supraveghere În plus, aveţi dreptul de a formula în orice moment plângere la autoritatea competentă de supraveghere.

10. Numele şi datele de contact ale operatorului precum şi datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor

Prezentele dispoziţii privind protecţia datelor cu caracter personal se aplică prelucrărilor de date efectuate de Lidl Discount SRL, Str. Cpt. Av. Alexandru Șerbănescu nr. 58 A, sector 1, București („Operator“) şi pentru pagina de internet  www.verdelaeducatie.ro . Responsabilul cu protecţia datelor numit de Lidl Discount SRL poate fi contactat la adresa de mai sus, în atenţia Responsabilului cu protecţia datelor, respectiv la adresa de email protectiadatelor@lidl.ro.